Słowa

Zawsze zaczynam od słowa
od pojedynczej litery
niezłomnie, wciąż od nowa
zapełniam słowami papiery…